Databeskyttelse og privacy

regler for persondatabehandling

Persondataforordningen er lige på trapperne og med den følger skrappe sanktioner, hvis man ikke overholder de nye regler for persondatabehandling.
 
Derfor er det en god ide at være bekendt med reglerne for privacy-by-design/default.
 

Privacy-by-design/default handler om, hvordan databeskyttelse bliver tænkt ind i en virksomheds produkter, services og forretningsprocesser allerede fra start.

 

Privacy-by-design er en tilgang, der sikrer, at virksomheden indarbejder databeskyttelse som en integreret del af virksomhedens forretningsprocesser, værdikæde, og produktlivscyklus – lige fra produktionsfasen til at produktet havner hos slutbrugeren.

 

Privacy-by-default betyder, at produkter allerede fra start er indstillet til at sikre den højeste persondatabeskyttelse. Samtidigt er det nødvendigt at sikre sig, at personlig information om en bruger kun bliver opbevaret, så længe som det er nødvendigt for at levere et produkt eller en service.

 

Begge principper har til formål at reducere mængden af data, der automatisk deles, og sørge for at forbrugerne som udgangspunkt selv har ret til at bestemme, hvor meget af deres data, der skal deles og være synligt.

 

Læs mere her